ŽUPNI LISTIĆ

zupnilist2

KRŠTENJA

PREMINULI

POBOŽNOSTI

CARITAS

Pomogli smo teško bolesnom župljaninu

PB258188Na inicijativu našeg župnika Josipa Klarića i župnog Caritasa odlučeno je da se 25. studenog na blagdan Krista Kralja organizira akcija prikupljana novčane pomoći za jednog našeg teško bolesnog župljanina.  Caritas

Biblijske skupine

Mogli smo pročitati kako čitač navješćuje riječi koje Bog u tom određenom trenutku želi kazati svome narodu. Čitač je, dakle, Božji glasnik te on nije samo onaj koji mora pročitati neko čitanje, nego on taj tekst tu Božju riječ mora navijestiti drugima. Ali da bismo Riječ mogli navijestiti moramo ju u prvome redu razumjeti. Iz toga razloga i u našoj je župi prije šest godina tadašnji student teologije Miroslav Peroutka uz potporu župnika Vladimira Viraga  pokrenuo i biblijsku skupina koja je imala za cilj razmišljati o nedjeljnim liturgijskim čitanjima i tako pripraviti čitače kako bi Božju riječ zaista mogli drugima navijestiti. Biblijskoj skupini priključili su se i ostali vjernici i tako smo zajedno, raznim biblijskim metodama počeli otkrivati tajne Božje riječi.

Koliko je proučavanje biblije važno pokazali su i rezultati ankete koja je provedena u našoj župi. O tim rezultatima vjeroučitelj Miroslav Peroutka piše:

Anketni upitnik proveden je nad osamdeset osoba od kojih je 32,5% bilo muških i 67,5% ženskih osoba. 22,5% ispitanika izjasnili su se kao visoko obrazovanih. U daljnjoj razradi navodit ću rezultate koji su se odnosili na vjernike koji su visoko obrazovani i vjernike koji imaju samo osnovni ili srednji stupanj obrazovanja i njih ću u nastavku navoditi kao ostali.

Dob je ispitanika raznovrsna tako da je u istraživanju sudjelovalo 16,25% osoba 18 – 30 godina starosti, 72,5% ispitanika 30 – 60 godina starosti i 11, 25% ispitanika od 60 godina starosti i više.  ( Tablica 1. )

1

Ohrabrujući je podatak da većina,  95% ispitanika, u svojim domovima ipak posjeduje Bibliju, dok se 5% ispitanika izjasnilo da ne posjeduju Bibliju.

Unatoč tome što većina vjernika posjeduje Bibliju, poražavajući su odgovori na pitanje koliko često čitaju Bibliju. U anketnom su pitanju bile ponuđene četiri mogućnosti odgovora: nikad, rijetko, često i redovito. 8,75% ispitanika je odgovorilo  da nikad ne čitaju Bibliju, 71,25% da je čitaju rijetko, 12,5% često i 7,5% ispitanika redovito čita Bibliju. ( Tablica 2. )

2

Kada sam usporedio učestalost čitanja Biblije između vjernika s visokim obrazovanjem i ostalih došao sam do sljedećih podataka. 11,2% ispitanika s visokim obrazovanjem nikad ne čita Bibliju, 55,5% rijetko, 22,2% često i 11,1% ispitanika koji su se izjasnili kao visoko obrazovani, Bibliju čitaju redovito. S druge pak strane, 8% ostalih vjernika nikad ne čita Bibliju, 76% rijetko, 10% često i 6% redovito. ( Tablica 3. )

3

Možemo primijetiti kako su visoko obrazovano župljani za 17,3% češći i redovitiji u čitanju Biblije.

Kada je riječ o općem poznavanju Biblije u kojima sam postavljao pitanja o broju knjiga, o dva glavna dijela Biblije, o Petoknjižju, sinoptičkim evanđeljima, samo je 3,75% župljana na sva pitanja točno odgovorilo i to visoko obrazovani 16,6%, a ostali 0%. ( Tablica 4. )

4

Zanimljiv je podatak kako su visoko obrazovani župljani za 16,6% bolji od ostalih u poznavanju općeg dijela, što je približno jednako podatku o razlici u učestalosti čitanja Biblije.

Jednako su poražavajući rezultat i o poznavanju Starog zavjeta. Tako su na pitanja o Starom zavjetu potpuno točno odgovorili  7,5% župljana i to visoko obrazovani 5,5%, a ostali 8%. ( Tablica 5. )

5

Ovo je jedini podatak u kojem su ostali bolji od visoko obrazovanih župljana.

Najviše i to 78,75% župljana ne zna nabrojiti ni tri proroka, od čega visoko obrazovani 66,6%, a ostali 82,25%. ( Tablice 6. i 7. )

6

I ovdje je zanimljiv podatak kako visoko obrazovani župljani za 15,65% bolje poznaju proroke od ostalih.

Na sva anketna pitanja o Novom zavjetu 45% župljana u potpunosti točno odgovorilo i to 83,3% visoko obrazovanih i 33,8% ostali. ( Tablica 8. )

7

I ovdje je vidljiva velika razlika gdje visoko obrazovani župljani za 49,5% bolje poznaju Novi zavjet od ostalih župljana. Kada je Novi zavjet u pitanju onda je zanimljiv i podatak kako je 61,36% župljana odgovorilo krivo samo na pitanju o Isusovom učeniku koji je prije bio carinik.

Nakon analize ovih podataka možemo primijetiti kako su visoko obrazovani župljani učestaliji i redoviti u čitanju Biblije. Isto tako vidimo kako je taj postotak o redovitosti čitanja Biblije približno sukladan rezultatima i postotcima poznavanja same Biblije i njezinog sadržaja. Možemo zaključiti kako je visoko obrazovano stanovništvo osvještenije o potrebi čitanja Biblije iz čeka proizlazi i bolje poznavanje njenog sadržaja, ali s druge strana nameće se i potreba osvijestiti vjernike o potrebi čitanja i proučavanja onoga što nam je Bog u pisanoj riječi ostavio.    

Navedeni rezultati istraživanja pokazuju koliko malo današnji čovjek poznaje Bibliju i sam sadržaj koji ona donosi. Čak i vjernici kojima bi Biblija trebala biti izvorište na kojima bi hranili svoju vjeru veoma malo znaju o njoj. Danas postoji sve veći interes za proučavanjem Biblije i samog njezinog sadržaja kroz različite biblijske, molitvene i ostale župne interesne skupine , ali ipak to povećano zanimanje, koje je svakako pohvalno i pozitivno, obilježeno je ponekad određenim nesnalaženjima te neprimjerenim interpretativnim pristupom. S druge strane ni poznavati Sveto pismo još ne znači znati ga ispravno primijeniti u praksi, a još manje drugima ispravno predati. Nije jednostavno, niti za to postoje sigurne šablone, ali ipak moramo dati sve od sebe da biblijska poruka duboko potrese čovjeka i da tako proživljena riječ počne odjekivati u čovjeku kao pojedincu. Da bismo to postigli potrebna je, s jedne strane, poststudijska biblijska formacija pastoralnih radnika i biblijska formacija vjernika s druge strane. Sami bi pastoralni djelatnici trebali postati svjesni važnosti prisutnosti Riječi Božje u srcima i životima svakoga vjernika. Oni trebaju biti svjesni da je upravo Biblija ona u kojoj sam Bog progovara čovjeku i kao takva treba biti prvi temelj u izgradnji svakog vjernika.

Iz diplomskog rada vjeroučitelja Miroslava Peroutke

Čitači su Božji glasnici

P1068604 citaciČudesna je Božja svemoć i Božja ljubav! U svakom bogoslužju Bog sam progovara svojim vjernima. Primjerice tako, dok slušamo navještaj Poslanice Rimljanima, osjećamo da to nisu riječi upućene samo onim davnim kršćanima u Rimu, nego to sada, u ovom trenutku Bog progovara zajednici i svakom pojedinačno. Po Duhu Svetom ta Božja riječ „živa i djelotvorna“. Sada možemo naslutiti koliko je važna i uzvišena služba čitača. Dok čita, čitač je sličan proroku kojemu je Bog govorio: Prorok nije navješćivao svoje, nego Božje riječi. P1068606 citaciTako i čitač. Navješćuje riječi koje Bog u tom određenom trenutku želi kazati svome narodu. Božji smo glasnici! Zato je čitanje važno, ne samo tehnika čitanja, nego i vjernički pristup. Tako primjerice neće biti dovoljno da sveti tekst pročita izvrsni glumac, nego onaj tko lijepo i izražajno čita treba biti vjernik. Stoga je važno da čitač živi sa Svetim pismom, da gaji onu posebnu ljubav prema Božjoj riječi i da kroz nju bude s Bogom povezan u molitvi. Biti čitač, znači biti glas Božji, na radost i izgradnju zajednice vjernika i na posvećenje samog čitača. Služba čitača u liturgiji je prava liturgijska služba koja se povjerava pojedincima iz zajednice vjernika koji su za tu službu sposobni i dostojni. Tako dokument Drugog vatikanskog koncila kaže:

P1068608 citaci„Neka stoga svoju zadaću vrše takvom iskrenom pobožnošću i urednošću kakva dolikuje tako značajnoj službi i kakvu Božji narod s pravom od njih zahtijeva. Stoga ih treba, svakoga na svoj način, brižljivo uvesti u duh bogoslužja i poučiti da svoje zadaće obavljaju pravilno i uredno.“ (SC 29)

Prije Drugog vatikanskog koncila lektorat (služba čitača) je bio jedan od nižih redova na putu ka svećeništvu. Danas je to samostalna služba koju može vršiti svaki vjernik, ako je za to osposobljen.

P1068642 citaci„Neka pastiri duša marljivo i strpljivo uznastoje oko liturgijske pouke te djelatnoga kako unutrašnjega tako i vanjskoga sudjelovanja vjernika, već prema njihovoj dobi, prilikama, načinu života i stupnju vjerske kulture… „(SC 19)

Da bi netko mogao postati liturgijskim čitačem u župnoj zajednici, potrebno je da postigne odgovarajuću tjelesnu, psihičku, intelektualnu i vjersku zrelost. To jamči da će se preuzete obveze čitača odgovorno i radno vršiti. Djeca, posebno nadarenija, mogu se postepeno uvoditi u službu liturgijskog čitača.

 

POPIS ČITAČA

1.ANTO BILANOVIĆ

2.VLATKA BLAHUT

3.MANUELA ČAKALIĆ

4.BARBARA HRUŠKA

5.IVANA IVANKOVIĆ

6.MARIJA JELUŠIĆ

7.MONIKA JURIĆ

8.JOSIPA JURIĆ

9.SVJETLANA KOPUNIĆ

10.LJUBICA MALJUR

11.SLOBODAN MANOVIĆ

12.LJILJANA MARIĆ

13.DRAGICA MATIĆ

14.VESNA MIKOLČIĆ

15.STJEPAN MILETIĆ

16.TOMO MIOČEVIĆ

17.KATICA MIŠIĆ

18.JADRANKA NOVAK

19.DOMAGOJ NOSIĆ

20.VALENTINA PRANJIĆ

21.MARIJA TOMANOVIĆ

22.ANA SUBOTIĆ

MLADI NAŠE ŽUPE

P8190606 Mladi na misnom slavljuMladi naše župe unazad nekoliko godina okupljaju se subotom navečer na svoje susrete pod vodstvom našeg župnika msgr. Josipa Klarića. Najviše je srednjoškolaca, a ima i onih koji su završili srednju školu i rade ili studiraju. Uglavnom se razgovara o temama koje se tiču mladih i vjere. Tijekom godine naši mladi se uključuju u različite aktivnosti na razini biskupije. P1020356 Na biskupijskom kriznom putuRedovito sudjeluju na biskupijskom križnom putu te na susretu mladih na nacionalnoj razini. Ove godine  križni put mladih odvijao se od Starog Petrovog Sela do Požege, a susret mladih održao se u Sisku.P1020808  U Budimpeąti na Genfestu Naši mladi redovito i pješače na hodočašće u Voćin, Veliku i Kutjevo, a ove godine prvi puta su hodočastili Gospi od suza u Pleternicu. -To je uvijek predivno iskustvo. Druženje, pjesma, molitva i zajedništvo -  ističe Marija Tomanović, jedna od najaktivnijih mladih djevojaka u našoj župi.

Prvi puta predstavnici naših mladih, Marija Tomanović, Josipa Jurić i Stjepan Miletić, išli su u Budimpeštu na Genfest gdje su se okupili mladi iz cijeloga svijeta, bilo ih je oko 12.000. –Bilo mi je prvi puta da sam bio na jednom takvom susretu. Nešto neopisivo. Ovdje se moglo vidjeti kako mladi iz cijeloga svijeta bez obzira na nacionalnost mogu naći nešto zajedničko, a da to bude lijepo i dobro – kazao je Stjepan.

P1020878 Na Genfestu u BudimpeątiOd ovoga ljeta u župi djeluje i Zbor mladih pod vodstvom Valentine Šmitpeter i Stjepana Miletića. U zboru je 15-ak članova od 14 do 30 godina.

Tijekom došašća mladi su bili dosta zaposleni oko pripremanja igrokaza za božićno druženje „Isus u snack baru“. 

P8217425  Na hodočaąću prema Voćinu P8250631 Hodočaąćenje Gospi od suza

Aktivnosti župskog caritasa

PA240662 radionica kaptolCaritas Župe Svetog Petra i Pavla Kaptol utemeljen je u listopada 2008.godine na inicijativu tadašnjeg župnika preč. Nikole Jušića. Na prvom sastanku dogovorene su osnovne smjernice rada župskog Caritasa. Za voditeljicu je izabrana Manuelu Čakalić, blagajnicu Marija Tomanović, a za tajnicu Ljiljana Marić. Za zaštitnicu Caritasa izabrana je naša blaženica Marija od Propetog Petković.

PA281541 CARITAS KAPTOL 2010Jedna od prvih akcija našeg Caritasa odvijala se tijekom adventa 2008. kada su djeca i mladi pravili Božićne čestitke koje su se prodavale nakon zornica. Bila su to prva Caritasova sredstva od kojih je kupljeno voće i namirnice za prvi obilazak potrebitih u našoj župi.

Taj Božić bio je velika sreća za nas volontere jer smo konačno mogli osjetiti što znači doći u kuću i donijeti radost Božića starijima, djeci, napuštenima, a ujedno napuniti svoje srce srećom, mirom i blagoslovom – ističe voditeljica Manuela Čakalić.

Nakon toga krenulo se i s prikupljanjem odjeće, obuće, posteljine te prodajom oslikanih bočica, kolača, ručnih radova i radova na drvetu te ostalih ukrasa. Takav način rada postao je jedan od najvažnijih izvora financiranja župskog Caritasa. Dio novca prikupi se i na Župskom božićnom druženju na blagdan sv. Stjepana.

PB094083 CARITAS  KAPTOLIako u Caritasu ima 15-ak volontera mnogo je onih koji se rado odazivaju različitim akcija čiji je pokretač Caritas. Velika pomoć su brojne župljanke koje se rado odazivaju akciji pečenja kolača tijekom adventa i korizme, zatim župljani koji priskoče u pomoć kod obnova kuća te mladi i djeca koja uz veselje pomažu izrađivati ukrasne predmete. -Naravno svi mi ništa ne bismo mogli uraditi da nas ne prati Božji blagoslov i vodstvo sadašnjeg župnika preč. Josipa Klarića – kaže Manuela.

Trenutno naš Caritas ima oko 40-ak potrebitih (manje imućnih, mnogobrojne obitelji, bolesnih) i uz to školujemo svake godine 1 studenta te imamo dvoje kumčadi u Africi.

PB258188Ovim putem zahvaljujemo se svima za dosadašnju pomoć i molimo sve koji imaju višak odjeće, hrane, posteljine, namještaja,  knjiga  te ideju o pomoći oko nabave lijekova i ostalo da se slobodno obrate u Župu Svetog Petra i Pavla , a mi ćemo rado  proslijediti onima kojima je trenutno potrebno – poručuje voditeljica Manuela.

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Pjesmu novu zapjevajte njemu

i glazbala skladna popratite poklicima. 

                                                 Ps 33, 1-3

 

On koji iz gliba vadi siromaha, koji oprašta i mijenja, sabire i čuva.

On koji čini nešto novo, nešto bolje.

On mi dade jezik vješt da ga hvalim i veličam,

da pjevam imenu njegovu i slavim stvorenja njegova.

Hvaliti i slaviti Gospodina naša je kršćanska dužnost i obveza.

Pozvao nas je da na zlo odgovaramo dobrim, da ljubimo svoje neprijatelje i činimo dobro onima koji nas progone.

Kako tek onda trebamo uzvratiti Njemu samome koji toliko dobra učini i svoju ljubav posvjedoči žrtvom na križu? Predade se za nas, radi nas!

Bog je zbog mene trpio i još uvijek trpi! Kako mu zaliječiti rane? Psovkom, pogrdom, ogovaranjem, laganjem, klevetom, vrijeđanjem…? Bog mi dade jezik vješt! Jezik da ga hvalim i slavim, da mu se molim i da mu zahvaljujem. 

 

BOG MI DADE JEZIK DA MU PJEVAM!!

 

Prepoznali su to mnogi naši župljani, mali i veliki. Prepoznali i odazvali se. Pjevati Gospodinu, slaviti ga svojim glasom, uveličati liturgijska slavlja najljepši je izraz hvale onomu tko mi glas dade.

 

Prije petnaestak godina okupila se jedna grupica djece naše osnovne škole u želji da učine nešto novo, nešto drugačije. Poželjeli su uistinu iskusiti što znači biti dionik liturgije. Odlučili su nešto napraviti. Korak prema naprijed. Predvođeni svojom vjeroučiteljicom Ljubicom Maljur okupili su se u dječji crkveni zbor.

U početku je to bila mala grupa entuzijasta. Okupljali su se jednom do dva puta tjedno. Nekada u školi, a nekada u crkvi. Kada su već uvježbali određeni repertoar, svoje su znanje, volju i požrtvovnost predstavili na nedjeljnoj svetoj misi. Bilo je to nešto novo, nešto uistinu potrebno Župi: mlade Kristove snage vođene istinskom željom da budu dio zajednice, da imaju svoje mjesto, svoju zadaću i odgovornost, svoju pripadnost koju mogu vidjeti i osjetiti. Ovčice Božjeg stada. Ali ne izgubljene.

S vremenom je broj djece rastao, repertoar se proširivao, a djeca su postala glavni predvoditelji i animatori pjevanja na velikoj misi. Ista ta djeca pokrenula su i korizmeni hod po župi. Svake korizmene nedjelje pješačili bi u jednu od filijala Župe gdje su bili animatori misnog pjevanja i čitanja.

Prije nekih osam godina djeci su se u hodu, ali i u pjesmi, pridružili i odrasli, pa je Zbor na neki način postao mješoviti. Bilo je tu osmoškolaca, srednjoškolaca i studenata, odraslih (roditelja, djedova i baka…) Probe su se sada održavale u crkvi ili vjeronaučnoj dvorani, ovisno o vremenskim prilikama.

Od ove školske godine pjevači su podijeljeni u tri skupine, tri zbora: Mali ili dječji zbor, Zbor mladih i Veliki zbor.

 

DSC 3425Mali zbor predvodi vjeroučiteljica Ljubica Maljur. Zbor broji oko četrdeset članova u dobi od predškolskog uzrasta pa do osmog razreda. (No, mogu se pridružiti i oni malo mlađi, ili možda malo stariji!) Probe se održavaju jednom do dva puta tjedno u crkvi ili vjeronaučnoj dvorani. Prema potrebi, probe se održavaju i češće. Mali zbor, zajedno sa Zborom mladih, pjeva na velikoj misi koja je ujedno predviđena kao misa s djecom i mladima. Članovi Dječjeg zbora su: Lea Klinčić, Klara Lisec, Leo Ramljak, Ana Lisec, Lucija Barić, Andrija Andrijević, Katarina Barić, Laura Barić, Karla Štefka, Anita Kalauz, Marijana Nitraj, Antun Nitraj, Marija Ljubica Nosić, Zorica Barić, Lucija Blažević, Gabrijela Klimeš, Marko Andrijević, Ines Kopunić, Josipa Marić, Dora Marija Marić, Jacinta Lisec, Marta Matešić, Petra Pranjić, Sara Džebić, Ivona Perić, Ilijana Marić, Nikolina Mikolčić, Ana Maria Marinac, Emanuela Zeba,  Valentina Svoboda, Brigita Kljajić, Paula Jicha…

 

DSC 3447Zbor mladih predvodi Valentina Šmitpeter, polaznica Glazbene škole u Požegi. Probe održavaju jedanput tjedno, a po potrebi i više puta. Članovi zbora mladih su: Valentina Šmitpeter, Marija Tomanović, Josipa Šipura, Monika Jurić, Stjepan Miletić (ujedno i gitarist u zboru), Ivana Barić, Josipa Blahut, Elizabeta Metzger, Biljana Bilanović, Ana Subotić, Ivan Marinac, Lucija Mišić, Tamara Kopunić i Elizabeta Faltinek.

 

DSC 3458Veliki zbor predvodi Josip Prajz, polaznik Glazbene škole u Požegi. Zbor broji oko dvadeset i pet članova koji pjevaju na ranoj misi i na svim većim blagdanima i svetkovinama. Probe imaju jednom do dva puta tjedno, a po potrebi i češće. Članovi Velikog zbora su: Josip Prajz, Domagoj Nosić, Franjo Andrijević, Ivo Čolić, Ivo Jurić, Ivan Benić, Željko Pavičić, Zdravko Peroutka, Josip Peroutka, Ljubica Maljur, Nikolina Mikolčić, Josipa Tauš Vidić, Valentina Pranjić, Slavica Vernot, Jozefina Vernot, Milica Marić, Jela Jurić, Ivanka Tomanović, Ivanka Faltinek, Jarka Mautner, Mira Peroutka, Bosa Lisec i Štefica Tauš. 

Najave

plakat adventski3

Magnificat plavo-1

Video galerija

Pogledajte naš novi video kanal gdje možete pratiti video materijale

 

images

ZANIMLJIVOSTI

P3230345 pet sviracica 800x600Naša župa je jedna od rijetkih, ako ne i jedina na ovim našim prostorima, u kojoj se svaki dan svira i pjeva na misnim slavljima. Razlog tomu je što u župi pored svirača koji vode veliki župni zbor, Josipa Prajza i Ljubice Maljur, sviraju male sviračice.

pročitajte više...

SLIJEDI ME

Facebook-icon 39365697 twitter-icon-31

POVEZNICE

POVEZNICE

STATISTIKA

Posjetitelja
1
Članci
202
Broj prikaza (hitova) članaka
594004