ŽUPNI LISTIĆ

zupnilist2

KRŠTENJA

PREMINULI

POBOŽNOSTI

CARITAS

Pomogli smo teško bolesnom župljaninu

PB258188Na inicijativu našeg župnika Josipa Klarića i župnog Caritasa odlučeno je da se 25. studenog na blagdan Krista Kralja organizira akcija prikupljana novčane pomoći za jednog našeg teško bolesnog župljanina.  Caritas

Biblijske skupine

Mogli smo pročitati kako čitač navješćuje riječi koje Bog u tom određenom trenutku želi kazati svome narodu. Čitač je, dakle, Božji glasnik te on nije samo onaj koji mora pročitati neko čitanje, nego on taj tekst tu Božju riječ mora navijestiti drugima. Ali da bismo Riječ mogli navijestiti moramo ju u prvome redu razumjeti. Iz toga razloga i u našoj je župi prije šest godina tadašnji student teologije Miroslav Peroutka uz potporu župnika Vladimira Viraga  pokrenuo i biblijsku skupina koja je imala za cilj razmišljati o nedjeljnim liturgijskim čitanjima i tako pripraviti čitače kako bi Božju riječ zaista mogli drugima navijestiti. Biblijskoj skupini priključili su se i ostali vjernici i tako smo zajedno, raznim biblijskim metodama počeli otkrivati tajne Božje riječi.

Koliko je proučavanje biblije važno pokazali su i rezultati ankete koja je provedena u našoj župi. O tim rezultatima vjeroučitelj Miroslav Peroutka piše:

Anketni upitnik proveden je nad osamdeset osoba od kojih je 32,5% bilo muških i 67,5% ženskih osoba. 22,5% ispitanika izjasnili su se kao visoko obrazovanih. U daljnjoj razradi navodit ću rezultate koji su se odnosili na vjernike koji su visoko obrazovani i vjernike koji imaju samo osnovni ili srednji stupanj obrazovanja i njih ću u nastavku navoditi kao ostali.

Dob je ispitanika raznovrsna tako da je u istraživanju sudjelovalo 16,25% osoba 18 – 30 godina starosti, 72,5% ispitanika 30 – 60 godina starosti i 11, 25% ispitanika od 60 godina starosti i više.  ( Tablica 1. )

1

Ohrabrujući je podatak da većina,  95% ispitanika, u svojim domovima ipak posjeduje Bibliju, dok se 5% ispitanika izjasnilo da ne posjeduju Bibliju.

Unatoč tome što većina vjernika posjeduje Bibliju, poražavajući su odgovori na pitanje koliko često čitaju Bibliju. U anketnom su pitanju bile ponuđene četiri mogućnosti odgovora: nikad, rijetko, često i redovito. 8,75% ispitanika je odgovorilo  da nikad ne čitaju Bibliju, 71,25% da je čitaju rijetko, 12,5% često i 7,5% ispitanika redovito čita Bibliju. ( Tablica 2. )

2

Kada sam usporedio učestalost čitanja Biblije između vjernika s visokim obrazovanjem i ostalih došao sam do sljedećih podataka. 11,2% ispitanika s visokim obrazovanjem nikad ne čita Bibliju, 55,5% rijetko, 22,2% često i 11,1% ispitanika koji su se izjasnili kao visoko obrazovani, Bibliju čitaju redovito. S druge pak strane, 8% ostalih vjernika nikad ne čita Bibliju, 76% rijetko, 10% često i 6% redovito. ( Tablica 3. )

3

Možemo primijetiti kako su visoko obrazovano župljani za 17,3% češći i redovitiji u čitanju Biblije.

Kada je riječ o općem poznavanju Biblije u kojima sam postavljao pitanja o broju knjiga, o dva glavna dijela Biblije, o Petoknjižju, sinoptičkim evanđeljima, samo je 3,75% župljana na sva pitanja točno odgovorilo i to visoko obrazovani 16,6%, a ostali 0%. ( Tablica 4. )

4

Zanimljiv je podatak kako su visoko obrazovani župljani za 16,6% bolji od ostalih u poznavanju općeg dijela, što je približno jednako podatku o razlici u učestalosti čitanja Biblije.

Jednako su poražavajući rezultat i o poznavanju Starog zavjeta. Tako su na pitanja o Starom zavjetu potpuno točno odgovorili  7,5% župljana i to visoko obrazovani 5,5%, a ostali 8%. ( Tablica 5. )

5

Ovo je jedini podatak u kojem su ostali bolji od visoko obrazovanih župljana.

Najviše i to 78,75% župljana ne zna nabrojiti ni tri proroka, od čega visoko obrazovani 66,6%, a ostali 82,25%. ( Tablice 6. i 7. )

6

I ovdje je zanimljiv podatak kako visoko obrazovani župljani za 15,65% bolje poznaju proroke od ostalih.

Na sva anketna pitanja o Novom zavjetu 45% župljana u potpunosti točno odgovorilo i to 83,3% visoko obrazovanih i 33,8% ostali. ( Tablica 8. )

7

I ovdje je vidljiva velika razlika gdje visoko obrazovani župljani za 49,5% bolje poznaju Novi zavjet od ostalih župljana. Kada je Novi zavjet u pitanju onda je zanimljiv i podatak kako je 61,36% župljana odgovorilo krivo samo na pitanju o Isusovom učeniku koji je prije bio carinik.

Nakon analize ovih podataka možemo primijetiti kako su visoko obrazovani župljani učestaliji i redoviti u čitanju Biblije. Isto tako vidimo kako je taj postotak o redovitosti čitanja Biblije približno sukladan rezultatima i postotcima poznavanja same Biblije i njezinog sadržaja. Možemo zaključiti kako je visoko obrazovano stanovništvo osvještenije o potrebi čitanja Biblije iz čeka proizlazi i bolje poznavanje njenog sadržaja, ali s druge strana nameće se i potreba osvijestiti vjernike o potrebi čitanja i proučavanja onoga što nam je Bog u pisanoj riječi ostavio.    

Navedeni rezultati istraživanja pokazuju koliko malo današnji čovjek poznaje Bibliju i sam sadržaj koji ona donosi. Čak i vjernici kojima bi Biblija trebala biti izvorište na kojima bi hranili svoju vjeru veoma malo znaju o njoj. Danas postoji sve veći interes za proučavanjem Biblije i samog njezinog sadržaja kroz različite biblijske, molitvene i ostale župne interesne skupine , ali ipak to povećano zanimanje, koje je svakako pohvalno i pozitivno, obilježeno je ponekad određenim nesnalaženjima te neprimjerenim interpretativnim pristupom. S druge strane ni poznavati Sveto pismo još ne znači znati ga ispravno primijeniti u praksi, a još manje drugima ispravno predati. Nije jednostavno, niti za to postoje sigurne šablone, ali ipak moramo dati sve od sebe da biblijska poruka duboko potrese čovjeka i da tako proživljena riječ počne odjekivati u čovjeku kao pojedincu. Da bismo to postigli potrebna je, s jedne strane, poststudijska biblijska formacija pastoralnih radnika i biblijska formacija vjernika s druge strane. Sami bi pastoralni djelatnici trebali postati svjesni važnosti prisutnosti Riječi Božje u srcima i životima svakoga vjernika. Oni trebaju biti svjesni da je upravo Biblija ona u kojoj sam Bog progovara čovjeku i kao takva treba biti prvi temelj u izgradnji svakog vjernika.

Iz diplomskog rada vjeroučitelja Miroslava Peroutke

Najave

plakat adventski3

Magnificat plavo-1

Video galerija

Pogledajte naš novi video kanal gdje možete pratiti video materijale

 

images

ZANIMLJIVOSTI

P3230345 pet sviracica 800x600Naša župa je jedna od rijetkih, ako ne i jedina na ovim našim prostorima, u kojoj se svaki dan svira i pjeva na misnim slavljima. Razlog tomu je što u župi pored svirača koji vode veliki župni zbor, Josipa Prajza i Ljubice Maljur, sviraju male sviračice.

pročitajte više...

SLIJEDI ME

Facebook-icon 39365697 twitter-icon-31

POVEZNICE

POVEZNICE

STATISTIKA

Posjetitelja
1
Članci
202
Broj prikaza (hitova) članaka
600612